#Sripibul Magazine

วารสารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

https://pr.psru.ac.th/magazine

เกี่ยวกับวารสารศรีพิบูล

วารสารประชาสัมพันธ์ มรพส.

นำเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนได้รับรู้ถึงผ่านทุกช่องทาง

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Visit counter For Websites

สำหรับผู้ดูแลระบบ

©2024. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . All Rights Reserved.

ติดต่อเรา