cropped-logo_pr.jpg
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
PSRU NEWS

วิดีทัศน์นำเสนอมหาวิทยาลัย
PSRU NEXT 2024

ติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
PSRU NEWS

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

©2024. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . All Rights Reserved.

ติดต่อเรา